BLI MEDLEM

NOFF är en oberoende organisation som verkar för sina medlemmars och branschens bästa. Vi bygger broar mellan små och stora förlag, säljare och köpare, informerar och utbildar och inte minst: stöttar. Som nytt förlag kan det vara ovärderligt att få hjälp med hur branschen fungerar och kunna utbyta erfarenheter med förlag som kanske kommit lite längre på vägen. Mer om syfte, stadgar mm hittar du på OM NOFF.

Ansök om medlemskap i NOFF, Nordiska oberoende förlags förening. (Ett formulär hittar du här nedan.) Efter bekräftelse från styrelsen faktureras medlemsavgiften för innevarande kalenderår, varefter medlemskap börjar gälla. Medlemsavgiften är 1 200 kr per år. För förlag som blir medlem tiden 1 september–31 december gäller medlemsavgiften även för nästföljande år. Årsavgift måste vara föreningen tillhanda senast dagen före årsmötet, slutet av mars, för att medlem ska ha rösträtt vid stämman.

Ansök med formuläret nedan eller gå till Google
(ny flik eller nytt fönster).